ขั้นตอนการชำระเงิน
รายการสั่งซื้อ
SMART SMEs
จำนวน
1
ราคา
999.00 บาท
รายการสั่งซื้อทั้งหมด
933.64 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %
รวมทั้งหมด
999.00 บาท
เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ ที่ทางทีมงานส่งให้ทาง email พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line@ http://line.me/ti/p/%40kuz0610h หรือ sc@bookkaze.com
ตัวอย่างวิธีการชำระเงิน
เลือกประเภทการชำระเงิน
*ลูกค้าท่านใดต้องการใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในช่องทางการติดต่อพร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อ